โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์

โปรโมชั่น โปรแกรมทัวร์ >> ซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล 4 วัน
ซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล 4 วัน
 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : CHI_160130_CH4D3N

  ราคา : 22,000 บาท

  วันเดินทาง : มี.ค. 17-20

  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

  รายละเอียด :

  เที่ยวซัวเถา ไหว้เจ้า เสริมสิริมงคล นมัสการศาลเจ้าเฮียงบู่ซัว หลวงปู่ไต่ฮงกง และเจ้าแม่ทับทิมเกาะมาสือแปะฮวยเจียมเจ้าแม่กิ่วเทียนเฮี้ยงนึ่ง เยือนเมืองแต้จิ๋ว ถิ่นกำเนิดชาวจีนโพ้นทะเล